Öğr. Gör. NECMETTİN ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. NECMETTİN ÖZTÜRK

T: (0282) 250 4928

M nozturk@nku.edu.tr

W nozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:Rektörlük
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (DR)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KELAM ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1995-2010
Tez: Mâtürîdî´nin kelam sisteminde Ehl-i Kitap anlayışı (2010)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ (AÇIKÖĞRETİM)
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1999-2005
Tez:
Lisans
Üniversite: EZHER ÜNİVERSİTESİ (MISIR)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1990-1995
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Farsça:Başlangıç
Hollandaca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
İMAM HATİP DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1997-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belâgati
Katıldığı Kurslar
Uluslararası Tahkik Kursu, Yer:TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 04.07.2017-08.07.2017.
TAHKİK KURSU (Edisyon Kritik), Yer:İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11.07.2016-21.07.2016.
Aldığı Sertifikalar
8. Uluslararası Tahkik Kursu, Yer:İSAM İslam Araştırmaları Merkezi, 23.01.2017-04.02.2017.